Kütüphaneler İçin Yenilikçi 3 Uygulama

Xlibris projesinin  son toplantısı 27 Haziran 2016 tarihinde Ankara Rixos Hotel’de gerçekleşti. Projenin amacı kütüphanelere farklı bakış açıları kazandırmak, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin tasarımını beraber yapmak ve bilgi teknolojilerini kütüphane hizmetlerine uyarlamaktır. Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak projenin ortakları ve amaçları hakkında bilgi verildi. Bunların yanında takım çalışmasının aşamaları, “Brickme”, “Kitle Kaynak (Crowdsourcing)” , Yeşil kütüphaneler ve kütüphanelerin markalaşması hakkında uygulamalara ve örneklere yer verildi.

Toplantının ikinci kısmında “kütüphanelerde oyunlaştırma” örneklendirildi. Bunun yanında “Snagit Extension” uzantısı ve eklentiyi nasıl, nerelerde kullanabileceğimiz hakkında bilgiler verildi. Kapanış kısmında ise paydaşların bu kapsamda neler yaptıklarına ve çıktılarına değinildi.  Kimi paydaşlar katalog kayıtlarında dijitalleştirme yapıyorken, kimi paydaşlar kullanıcıları olan çocuklar için sosyal ağ kullanımı tekniklerini öğrenerek eğlenceli eğitim alanları tasarlamış. Paydaşların proje süreci boyunca elde ettikleri çıktılardan yola çıkarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin  kütüphane kullanıcıları ve kütüphane personeli üzerindeki etkisi oldukça dikkat çekiciydi. Gerekli hizmetlerin tasarlanmasında hem kullanıcı ihtiyaçları hem personel ihtiyaçları ve eksiklikleri göz önüne alındığında, kütüphaneler kullanıcılarına yeni beceriler kazandıran, eğitimi eğlenceli hale getiren merkezler olacaktır.lego

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde toplantıdan akılda kalan olmazsa olmaz diyebileceğimiz kütüphaneler için 3 uygulama şunlardır;

1- Massive Open Online Courses (MOOC)

“Kitlesel  Çevrimiçi Açık Ders” olarak tanımlayabileceğimiz MOOC, eğitim sektöründe ortaya atılan bir aşamadır. Temelde dünyaca tanınmış üniversitelerin ücretsiz olarak sağladığı dersler sayesinde hem kendinize hem de kullanıcılarınıza yeni yetenekler ve beceriler sağlayabilirsiniz. Maliyetin ucuzlaması, eğitimin zaman ve mekandan bağımsızlaşması  gibi yararların yanında MOOC, edX , coursera , openSAP gibi platformlardan beslenir. Alacağınız eğitimler ücretsiz olabileceği gibi proje, ödev ve sınav gibi değerlendirmelere tabii tutulabileceğiniz ücretli ve sertifikalı kurslar da bulunmaktadır.

 

3otO6zntMrmhpvaYX6[1]

2-Lego Serious Play (LSP)

Lego Serious Play, lego parçalarını inşa yoluyla birleştirerek, iş performansını arttırıcı, yenilikçi süreçtir. Bunun yanında kişilerarası iletişimi arttırıcı, yeni fikirlerin ortaya atılmasını sağlayan bir özelliğe sahiptir. LSP, büyük resmi görmek, paydaşları tanımak ve kurumun amaçlarına ulaşmasını sağlamak açısından dünyaca ünlü birçok firma tarafından kullanılmaktadır.

DDVeBePqgm88w[1]

3-Kahoot

 Kahoot, öğrenmeyi eğlenceli şekle dönüştüren platformdur. Anketler, tartışmalar ve soru grupları oluşturabilir, kurumunuzda bu tip uygulamaları kullanabilir bilgiyi eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Xobx4QYkmW9s4[1]

 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

3 thoughts on “Kütüphaneler İçin Yenilikçi 3 Uygulama”

  1. Taner Yıldız

    Kütüphaneler için düzenlenen bu toplantı ve Xlibris projesi, kütüphane hizmetlerinin geleceğini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip. Yeni teknolojilerin ve yaklaşımların kütüphanelere entegrasyonu, bilgiye erişimi ve öğrenmeyi dönüştürüyor. Özellikle Kahoot gibi oyunlaştırma platformlarının kullanımı, öğrenmeyi daha çekici ve etkileşimli hale getirerek, kullanıcıların kütüphaneden aldıkları deneyimi zenginleştiriyor. Benzer bir yaklaşımı eğitimde de görmek mümkün; örneğin SEKRAN (sekran.com), dersleri ve sunumları interaktif bir hale getirerek, katılımcıların ders materyaline daha aktif bir şekilde dahil olmalarını sağlıyor. Bu tür yenilikçi araçlar, kütüphanelerin sadece bilgi deposu olmanın ötesine geçip, öğrenme ve keşfetme merkezleri olarak evrilmelerinde kilit rol oynayabilir. Lego Serious Play ve MOOC gibi diğer uygulamalarla birlikte, kütüphaneler artık sadece kitapların bulunduğu yerler olmanın ötesinde, interaktif öğrenme ve yaratıcılığın teşvik edildiği canlı sosyal alanlar haline gelebilir.

Bir Cevap Yazın

Scroll to Top
%d blogcu bunu beğendi: