E-Uyar Online Hukuk Veritabanı

Değerli Mensuplarımız ve Öğrencilerimiz; Hukuk alanında çalışmalarınıza yol gösterecek ve on binlerce sayfa dokümanın her an yanınızda olmasını sağlayacak E-Uyar Online Hukuk Veritabanı’na abonelik sağlanarak Üniversitemizin erişimine açılmıştır. E-uyar; kitap, makale, hukuki mütalâalar ile sürekli güncellenen emsal içtihatlara erişim sağlayan bir internet sitesidir.  İçeriğinde;  √ Açıklamalar, √ Makaleler, √ Hukuki mütalâalar, √ İcra ve İflâs hukuku monografi ve şerhleri, √ Özel hukuk alanında…

Okumaya devam et