Hermana Belgeseli Özel Gösterimi Kütüphanemizde!

Anadolu’daki en eski Yahudi topluluklarından
biri olan Ankara Musevilerinin geçmişi M.Ö. 2.yy’a uzanmaktadır. Başlangıçta
Romaniot bir topluluk olarak var olmuş, 15. yy Sefarad göçleri, sonrasındakiler
ve son olarak Cumhuriyet’in erken dönemindeki göçlerle cemaat 20. yy ilk
yarısında kentteki en yüksek nüfusuna ulaşmıştır.  Belgesel, Helenistik dönemden Osmanlı’ya
tarihsel gelişim ve varoluşlarını aktarıp, 20.yy’a odaklanarak cemaatin sosyal
ve ekonomik hayatının daha önce anlatılmamış tarihini sunmaktadır. İstanbul ve
İsrail’in çeşitli kentlerinde Ankara’dan göç etmiş kişilerle yüz yüze
görüşmelerin aktarımları yoluyla anlatılmaktadır. Film, konuyla ilgili yapılmış
kapsamlı ilk araştırma ve belgesel özelliğini taşıyor.

Bir Cevap Yazın